RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT AZ „50.000 forintos Etele Pláza

VOUCHER”  NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

A sorsolás a Szervező sorsolási applikáció segítségével zajlik
véletlenszerűen.
A sorsolás csak és kizárólag akkor fog lezajlani, ha minimum 100
komment érkezik különböző profilokról. Egy ilyen nagy értékű
vásárlási utalványt csak akkor sorsolunk ki, ha valóban legalább
100 fő játszik érte.
 
2.4 Meddig lehet játszani? 
A nyereményjátékon a legkésőbb 2023. December 20. 00:óráig, a
2.2. pont szerint végrehajtott interakciók vehetnek részt. 
 
2.5 A nyeremény
Egy 50.000 forint értkékű Etele Pláza ajándékutalvány.
A nyeremény másra nem ruházható át és pénzre nem váltható át.
Pótnyertes kisorsolására nem kerül sor.
 
2.6 Az eredményhirdetés
Az eredményhirdetésre (amennyiben a játék meghaladta a 100
kommentelőt) 2023. December 20. napján az Instagram felületén
kerül sor a nyertesek profil nevének közzétételével. A nyerteseket
külön privát üzenetben is értesítjük az Instagram felületen.
Amennyiben a nyertes Résztvevő a nyereményét nem tudja átvenni
személyesen, a nyeremény nyertes számára való eljuttatásának
legmegfelelőbb módjáról a nyertes és a Szervező e-mailben
egyeztetnek.
2.8 Kizárás
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok – a Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti – közeli hozzátartozói;

 1. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója:
  Lead Yourself Kft. (Lead Yourself Üzleti Tanácsadó Korlátolt
  Felelősségű Társaság), székhely: 1138. Budapest, Danubius utca
 2. em. 807. Ajtó , Honlap: www.tiktokproduction.hu , e-mail
  cím:  info@tiktokproduction.hu (a továbbiakban: a „Szervező”)
  A promóciót az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem
  végzi és a promóció nem kapcsolódik hozzá, az Instagram így nem
  felel az esetleges károkért sem. 

  2. Részvételi feltételek:
  2.1 Ki vehet részt a nyereményjátékban?
  A nyereményjátékban kizárólag 18 éven felüli természetes
  személyek vehetnek részt.
  A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő egyben kijelenti,
  hogy a jelen részvételi szabályzat rendelkezéseit magára nézve
  kötelezőnek ismeri el és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat
  megismerte.
  2.2 Hogyan lehet játszani? 
  Játszani 2023. November 20. 10:00 óra – 2023. December 20.
  24:00 óra között lehet. A nyereményjátékban való részvételhez az
  alábbi feltételeknek szükséges egyidejűleg teljesülni:
  TikTokon és/vagy Instagramon bekövetni a @tiktokproductionhu és
  a @davidsoos.leadyourself oldalt
  Kommentben megírni, hogy “MIKULÁS hajrá
   
  2.3 A sorsolás

A nyereményjátékból kizárásra kerül, aki a jelen nyereményjátéki
szabályzatban szereplő bármely feltételnek nem felel meg.
A nyereményjátékból kizárásra kerül az a nyertes Résztvevő, aki a
Szervező kétszeri próbálkozása ellenére Instagram üzenetben vagy
az általa megadott elérhetőségen, vagy elérhetőségeken 7 (hét)
napig nem válaszol, vagy nem elérhető.
A Résztvevő a jelen nyereményjátéki szabályzat elfogadásával
tudomásul veszi, hogy a Szervező a jelen pontban rögzített kizárási
okok észlelése esetén, bármely további figyelmeztetés, vagy
felhívás nélkül jogosult a Résztvevő kizárásáról dönteni és a
nyereményt visszakövetelni. A kizárásról a Szervező a Résztvevőt
privát üzenetben értesíti. 
 
2.9 Hatálybalépés és egyéb rendelkezések
A Szervező a jelen nyereményjátéki szabályzatot bármikor
módosíthatja a Résztvevők egyidejű tájékoztatása mellett.
A Résztvevők a nyereményjátékkal kapcsolatos további információt
a  info@tiktokproduction.hu e-mail címen kérhetnek.
A jelen nyereményjátéki szabályzat a
www.tiktokproduction.hu oldalra történő feltöltés napján lép
hatályba.

 
Budapest, 2023. November 28.